Citát

Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. -- Tomáš Garrigue Masaryk

Odstoupení z voleb Email
Sobota, 10 Duben 2010 13:52

OZNÁMENÍ: Strana Ježíš je Pán odvolala 9. dubna svoji kandidátku a tímto odstupuje z voleb do poslanecké sněmovny.

Jeden z hlavních důvodů je, že poselství, které chce strana občanům předat, se ukazuje jako těžko stravitelné a může být špatně pochopeno a tak v konečném důsledku spíš působit negativně než pozitivně. Omlouváme se všem, kterým tento počin způsobil nějaké rozhořčení nebo kterým vyvolal v mysli nějaké negativní vzpomínky či zkušenosti příbuzné s tématy, které předkládá tato strana. Záměrem nebylo šíření nějaký víry či náboženství, ale jen nabídka a připomínka určité praktické metody, která se ukazuje jako funkční pro určité situace, tak jak to poznává iniciátor této strany, ale i spousta jiných občanů této země. Máme za to, že podobnou metodu používal například Tomáš G. Masaryk , který jak známo "vyběhal" vznik  této republiky. Samozřejmě že v konečném důsledku vždy jde jen o to, jak se člověk chová a co prakticky dělá a ne o nějaké duchovní řeči nebo náboženské přesvědčení. Nicméně někdy je potřeba těmi duchovními řečmi začít právě proto, aby se mohlo skončit nějakým užitečným skutkem nebo zlepšením charakteru. Je ale pravda, že pokud se u duchovních řečí zůstane, pak je to celé k ničemu a bylo by lepší, kdyby se s žádnými duchovními řečmi ani nezačalo.